Úrnapja ünnepi körmenet Budatétényen
2004


Képek a június 13-a vasárnapján a budatétényi Szent István király plébániatemplom életében, az 1912. szeptember 22-i templomszentelés óta, idén 92. alkalommal megtartott, a plébániakert négy égtája díszesen felékített oltárához, rituáléjában hagyományosan a keresztvivõt követõ gyertyások, s tömjénezõ mögötti, a körmenet útját gyermeki lelkesedéssel rózsaszirmokkal beterítette úton megejtett úrnapi zarándoklatról.
Processio Corpus Domini Budateteninensis
-M-M-I-V-


  

  

  

  Május 23-án, a Hõsök vasárnapján debütált elõször a szabadban az Udvarnoky atya által megálmodott, s az idei Virágvasárnapra elkészült új ministránsruha.


Bõvebben e látványosan megújult köntösrõl: mely tulajdonképpen nem más, mint a ministránsok védõszentjérõl elnevezett Tarzíciusz-ruha alapjára, azaz egy zsákszerûen szabott, fehérszínû kukulionra (magyarul kukullára), vagyis egy a válltól a talpig takaró fövegbõl, s a papi miseingrõl vett minta pluszaként, a liturgia szerinti színeiben (piros, fehér, zöld, lila) rátett ”szûzanya köténnyel”, azaz egy skapuláréval bõvített továbbá a szerzetesi befelé fordulás jelképeként kapucnival ellátott ministránsruha.

Képek és szöveg forrása: H(ozzá)SZ(óló)