Budatétényi Szent Mihály napok
2003. szeptember 26-28.


Budatétény elsõ templomának, az 1780-ban, Szent Mihály Arkangyal tiszteletére emelt kiskápolnának a megmentésére, 1989-ben helyi egyházközösségi kezdeményezésre életre hívatott a Szent Mihály Napi búcsú, melyet a Hirtling-család által felkarolva, évrõl évre, májusonként (kis Mihály napján), összesen hét alkalommal rendeztek meg. 2003. szeptember 26-27-28-án újjáélesztve és új keretekbe foglalva útjára bocsáttatik az új Szent Mihály napi rendezvény sorozat.

A meghívó:

Fórumunk, a BUDAFOK-TÉTÉNY, múlt, jelen, jövõ az alábbi képeslapon kapta a külön invitációt a hétvége fõ eseményére:
Megemlítendõ a gondos szervezõ kedves figyelmessége, hogy még a templomos bélyegre is ügyelt és ráadásként megörvendeztette a fórumunk közönségét is a csak az adott napon, szeptember 15-én elérhetõ alkalmi bélyegzõvel, a Szent Korona promontori látogatásának 150 éves évfordulóján.

* * *

Az ünnepi program megnyitója a Herman Ottó iskolában volt péntek délután, errõl álljon itt fórumunk két tagjának (villa, ppapa) beszámolója:

"... ma ott voltam a Szt.Mihály napi megnyitón a Herman Ottó iskolában, hangulatos iskolai vásár volt, + Ládafia bábszínház – gólyalábakon -, majd táncház. A házigazdákkal felnéztünk az iskola emeleti ökológiai folyosójára, - vízforgatásos kis csurgó növényekkel, akvárium, gyerekek témába vágó rajzai -..."

"... Én is ott voltam a Dévény utcában, a Herman Ottó általános iskolában, csak ezek szerint már késõbben, akkor már javában állt a vásár, a Ládafiáék körül nagy csapat gyerek (és felnõtt is) lelkesedett, jó volt látni valamennyiük mosolygós ábrázatját, ahogy együtt éltek az elõadott történetekkel.
Meg kell mondjam, hogy én egy kicsit félve indultam oda, nem is reméltem, hogy ilyen nagyszerû rendezvénybe csöppenek. Annál nagyobb volt az örömöm, hogy sürgõ-forgó gyerekhad élvezte a sok érdekességet. Volt ott nyíllövés, célbadobás, zsákbamacska, szövés, nemezezés, agyagos korongozás, gyöngyfûzés, papírhajtogatás, megmittudoménmi. Sok gyerek színes arcfestéssel szaladgált, többen gyakorolták a virágdíszkötészetet, mások csak bámulták (én is) a profi (20 vetõfás) fonálcsipke-verés tudományát, fillérekért lehetett például kis kerámia-teknõcöt venni. Egyébként is, számomra újdonság volt, hogy a gyerekek is kirakodtak az iskola füvére egy-egy pokrócra és az általuk készített ezt-azt árusították, papírforgót, könyvjelzõt, gyöngyfûzést, nem is jut minden az eszembe. Nagyon sok érdekes, értékes munkát láttam, vettem is egy negyedikes kislánytól egy térbeli gyöngyfûzést, egy kis Mikulást, amelyrõl késõbb profik is dícsérõen szóltak.
Az iskola falán megcsodálhattuk az ötödikes-hatodikos gyerekek vízfestményeit, amiket a Krúdy Gyula rajzpályázatra alkottak. De még Tiffany-technikájú üvegmunkák is kelleték magukat a vásári asztalokon, egyszóval nagyon színes volt az összkép.
A gyerekhad zsibongott a Ládafia bábszínház tekerõlantos, furulyás elõadásán, ami után a Nádasdy kis népi táncosai ropták csudamód jól Mezõ Gyõzõ és társai muzsikálására, még botos táncot is jártak a fiúk, és a lányok meg üveges táncot, úgy hogy a földre letett üvegek körül libbentek ide-oda, és még csak nem is hibáztak. Megérdemelt nagy taps volt a köszönet a nézõktõl, akiket a bemutató végeztével közös táncolásra vontak be a gyerekek, ezzel is emelve a kitûnõ hangulatot.
Nagyon jól éreztem én is magam, remek nyitánya volt ez a délután a Szent Mihály napok rendezvényeinek. Persze, mert ott volt az eseményhez illõ, igencsak csínos, mutatós viseletben az egyik fõrendezõ (ha nem a legfõbb!), kedves topiktársnõnk: KHR ...:-)"


* * *


Az ünnepi szombat reggel is jó kedvvel indult, egy újabb fórumtagunk (dobka) beszámolója szerint:

"Ma reggel, a nyitott ablakon át arra lettem figyelmes, hogy kürt hangja szól. Nagyon szép volt a reggeli TORONYZENE a Budatétényi Tûzoltótoronyból. Szépen lágyan terjedt szét a kürt hangja a reggeli kissé párás napsütésben. A program szerint Tigyi Judit és Polyák Endre játszott. El tudnám képzelni minden napra ezt a különlegességet."

És jöjjenek drbit, valamint mH képei, az utóbbi társunk hozzáfûzött mondandójával:

  

... drbit fentrõl elénk tárt képe után egy alsó lõállásból készített fotó a Budatétényi Tûzoltótoronyból szombat reggel felcsendülõ rókavadászatra invitáló mozarti kürtkvintek megszólaltatóiról, a dobka által már nevesített Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem két másodéves ex-Budafoki Fúvósegyletistájától.

  


* * *


Ragyogó napsütéssel köszöntött be a vasárnap, a Szent Mihály Napok attrakciójára verõfényben gyülekeztek az érdeklõdõk a Szent István plébánia-templom elõtt.


Az esemény méltatásaként olvassuk topiktársaink beszámolóit:

"Igazán kellemes és információban gazdag délelõttöt élvezhettünk végig ma elsõdlegesen mH barátunk szervezése eredményeként.
Sok mindent tudhattunk ma meg a budatétényi templom Õsz Dénes által festett freskójáról, valamint ehhez kapcsolódó témákról az Õsz család számos élõ tagja jelenlétében.
Kolláth Rita mûsorvezetésével Garbóci László vezette fel az elõadók sorát. Összefoglalta Budatétény történetét. Az 1910-es évekbeli templomépítést, majd a bõvítést.
Bizzer István szélesebb mûvészettörténészi összefüggésekben gondolkozva ecsetelte a freskó által megjelenített gondolatokat. Kiss Gábor szobrász-festõmûvész pedig élvezetesen mutatta be Õsz Dénes bravúrjait és a kép titkait ( pl. a benne látható személyeket és a könyv szövegébõl kiolvasható sorokat, ahol köszönettel ír Csikós Jenõ ezredesrõl a kép megrendelõjérõl, illetve az Õsz Dénes név is szerepel. ). Verebes Dóra bevezetett minket a falfestmények szakmai titkaiba és megtudhattuk tõle, hogy Õsz Dénes szentélyképe fresco némely secco elemmel. Õ végezte a restaurálást is, melynek szorgalmazójaként külön szólt a Hirtling házaspárról is. Udvarnoky László pedig a pap szemével látva ecsetelte a képet.
Különösen értékes volt Dr. Szentpétery Tibor néhány személyes közlése, mely szerint Serédy Jusztinián hercegprímáson kívül gr. Klebersberg Kúnó miniszter is szerepel a képen fehér sapkában vonuló katonaként, illetve a festõ a lovon ülõ Szent Istvánban a saját arcát festette meg. Felmerült még a Lanária egykori épületeinek a története is, Szentpétery úrnál errõl is volt néhány régi kép."
(dobka)"Csak gratulálni tudok a ma délelõtti program szervezõinek. Remélem, hogy a hozzászólások utólagos elmélkedésre hozzáférhetõek lesznek a számunkra és a fotók szintén közzé lesznek téve. A nagymennyiségû információ áradat és az elemzések magvas gondolatai alapján az volt az érzésem, hogy a "Mindentudás egyeteme" címû TV mûsort ma a Szt. István templomból közvetítik Budatéténybõl. Örömmel láttam, hogy a Szt. Imre otthon is szépül, gratulálok a gondoskodóknak." (kerub)"Szervusztok! Elég késõn értem haza a Szent Mihály napok utolsó rendezvényérõl, a Fodor család nagyszerû kamarazenei estjérõl. Purcell, Haydn, Mozart, és ráadásként Weiner Leó zenéjével méltó megkoronázása volt az est a mai (tegnapi) napnak, amelynek délelõttjén egy ritka élményben volt részünk.

A budatétényi Szent István plébániatemplomban Õsz Dénes monumentális freskója volt az alfája és az ómegája minden délelõtti megnyilvánulásnak, legyen az a szakértõk elõadása, vagy csak a lelkes érdeklõdõ közönség egy-egy hozzászólása, véleménye. Az égiek is kegyeikbe fogadták a mai napot, a szeptember végi verõfényben tisztán, világosan mutatta meg magát Õsz Dénes munkájának minden részlete, a templomot szinte teljesen megtöltõ sokaság nagy örömére.
Amint már a hétvégén megszokhattuk, a Budatétényi Polgári Kör titkára, Kolláthné Hollóssy Rita emelkedett hangulatban üdvözölte az egybegyûlteket, majd Garbóci László tartott - a tõle jól ismert magas színvonalon - nagy ívû ismertetést Budatétény történetérõl, benne a Szent István templom keletkezésérõl, múltjáról, jelenérõl.
Õt követte Bizzer István mûvészettörténész, aki Õsz Dénes munkásságát tárta a hallgatóság elé, tanulmányai, mesterei említésével.
Kiss Gábor, a helybéliek kedves szobrász-festõmûvésze gyermekkori személyes élményeivel kezdte, mint a kép régi ismerõje, hiszen már babakocsiban is jelen volt édesanyja jóvoltából a templomban, majd ifjú éveiben a freskó elõtt ministrálva valóban bensõséges ismerõje lett a képnek. Késõbb már a szakmabeli szemével fedezte fel a freskó nagyszerû megoldásait, ezek felfedésére még a hallgatóságot is aktívan bevonta.
A restaurátor Verebes Dóra szemszögébõl ismerkedhettünk meg általában a freskók, szekkók készítésének technikájával, titkaival, majd ezek alkalmazásával Õsz Dénes képének egyes részletein.
Az elõadások sorát a templom plébánosa, Udvarnoky László atya zárta, aki a freskóval való személyes találkozásáról, személyes benyomásairól beszélt, rávilágítva a kép mélyen elkötelezett keresztény gondolatvilágára.

A nagyszerû elõadások fénypontja a beszédek közt spontán szóra bírt szemtanú, dr. Szentpétery Tibor volt. A jelenleg 87 éves helytörténész - aki nem is mellesleg a Budapesti Városvédõ Egyesület alapító tagja, és aki néhány évvel ezelõtt még végigjárta Budapest összes határkövét, és le is fényképezte azokat - a freskó készítésének idején mint haditudósító fényképész Õsz Dénes katonatársa volt a budatétényi Lanária laktanyában, és a helyszínen követte a kép elkészültének fázisait, amelyeket fotóalbumában késõbb láthattunk. Beszámolója hátborzongató élmény volt, hiszen a majd 60 évvel ezelõtti történések élõ tanúja beszélt most közöttünk azokról a napokról, amikor a kép készült, amikor a fotói tanúsága szerint Õsz Dénes a nyári melegben félmeztelenül állt az alakulatuk asztalosrészlege által ácsolt állványzaton, a felsõ egyharmadában már kész freskó elõtt. Ritka az ilyen pillanat, amikor a mai kor embere visszapillanthat a múltba a hiteles szemtanú által. Meg kell itt említenem - amit a hajdani haditudósító is kiemelt, - hogy a laktanya parancsnoka, vitéz Csikós Jenõ ezredes minden segítséget, támogatást megadott a budatétényi templom freskójának elkészítéséhez, nem véletlenül áll a neve a kép könyvlapján, (mint azt már jó egy éve mi is tudhatjuk mH barátunk többszöri hozzászólásából).

Az ünnepi órán körünkben üdvözölhettük Õsz Dénesnét és leányát, Õsz Ilonát is, aki Dániából tért haza a jeles eseményre. De ott volt Õsz Dénes távolabbi rokonságából is néhány fõ, illetve a laktanyaparancsnok néhány hozzátartozója.
És még sokan azok közül (Hirtlingék), akiknek érdemei voltak a freskó épen fennmaradásában.

Persze - ellentétben a topikunkon nem járatos jelenlévõkkel - minket már nemigen lephet meg az, hogy Õsz Dénes családja, a parancsnok hozzátartozói és a szemtanú haditudósító itt, egy helyen, egy idõben összetalálkozhattak, hiszen ki más állt az egész monstre-program hátterében, mint mH barátunk. Mi tudjuk, hogy már jó ideje ennek a délelõttnek a létrejöttén fáradozik és a mai nap példátlan sikere méltó jutalma lehet a nemes ügy iránti önzetlen tenniakarásának.

Azt már csak így, mint hab a tortán említem, hogy az egybesereglettek nagy része lesétált (vagy leautózott) a Szent Imre házba, ahol fehér asztal mellett köszöntötte a Budatétényi Polgári Kör vezetése a kedves vendégeket, aztán a koccintás után kezdetét vette a kötetlen diskurzus, amikor is a régi fotók, a személyes élmények jöttek elõ az ott lévõk nagy örömére. Köszönöm, köszönjük a Szent Mihály napok rendezvényeit!!!"
(ppapa)

Végezetül a fõszervezõ mH barátunk szózata fórumunk közönségéhez:

"Szeretném megköszönni mindazoknak itt e fórumon, kik a virtuálisan átnyújtott éteri invitálásomnak eleget téve eljöttetek és érdeklõdéssel végighallgattátok a vasárnap délelõtti, a Budatétényi Szent Mihály Napok kebelébe illesztett Szent István király plébániatemplom béli Õsz Dénes festette szentélyfreskójának szentelt programot.
Köszönet hát, Nektek kik el tudtatok jönni (remélem mindannyitokat kiszúrtam)
-ppapa
-johnsilver
-kerub
-"Balázs"
-dobka és kedves felesége
-hokiedzõ
-drbit
-villa
-slr
illetve defaultból: -KHR és
-Somzo(l)

Külön köszönet a ”fotószekciónak” drbit-nek és slr-nek!
slr volt szíves még vasárnap délután meglepni az általa készített felvételei archívumával, s egy szenzációs képmontázzsal, melyet engedelmével ízelítõnek közzé is tennék:


Gyors azonosítás a felvételen láthatókról:
1) Szentpétery Tibor bácsi eredeti Haditudósító Albumát mutatva Bartos Mihály tanulmányozza behatóan
2) Hallgatóság
3) balról jobbra: Garbóci Laci, Csikós Marianna útitársa és barátnõje illetve maga a Szent István király plébániatemplom II. világháború alatti patrónus budatétényi laktanyája parancsnokának, néhai vitéz Csikós Jenõ ezredesnek egyetlen leánya, Hirtling Marika néni, Szentpétery Tibor bácsi leánya és Tibor bácsi, a mögötti sorban az Õsz-család, élén a kép szélérõl itt lemaradt Õsz Dénesnével és Õsz Ilonával
4) Drávay Zoltán mutatja édesapja, a fiatal korában Õsz Dénesnek arcmodellt adó néhai Drávay Aladár László fényképét
5) Udvarnoky atya leleplezi a paparazzót, Szabolcs Attila polgármesterrel egyetemben
6) Szentpétery Tibor bácsi fáradhatatlan kezei az e napra összeállított emlékein, az Õsz Dénes faragra túrabakancsos ex librisével
7) Az e napon egymásra talált Õsz-család
8) Elõadók és vendégek a freskó elõterében (balról jobbra: ifj. Õsz György, Bizzer István, Fr. Lányi Béla verbita misszióstestvér, Garbóci László, Kiss Gábor, Udvarnoky László atya, Csikós Marianna, Õsz Ilona, Õsz Dénesné, Verebes Dóra, Hirtling Ferencné, Õsz Béla, Szányelné Õsz Andrea)
9) Udvarnoky atya emlékezetes ”prédikációja” az oltárképrõl


És befejezésként még mH barátunk gondolatai az ünnepi nappal kapcsolatban:

"A hosszú tervezgetések, szervezések, megbeszélések, egyeztetések és a kivitelezés, illetve a megvalósítás fáradságos konkretizálása után végre összehozni sikerült freskónap nyitányaként mondandójába kezdõ Garbóci Laci rendkívüli orgánuma számomra megállította egy pillanatra a kavargó idõt, s az ezen eseményre megtelt templom soraiban ülõk tekintetén végigfutva hasított belém, hogy talán sikerült valami olyat létrehozni, amely képes összehozni embereket, kohéziót teremtve segítve városrészünk közöttünk "élõ" kincseinek jobb megismerését és mélyebb megértését. A számomra e nap koronáját jelentõ esti, Vojnovich - Huszár villa béli Fodor Kamaraegyüttes által elénk tárt fantasztikus miliõjû hangverseny zenehallgatásában való elmélyülés közben jó volt végig gondolni az idei Szent Mihály Napok eseményeit..."